Ứng viên tiềm năng được đề xuất

Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nữ - 24 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Nhân viên kế toán

TP HCM

3 năm

7 - 10 triệu

Nguyễn Đức Tiến

Nam - 30 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Trưởng nhóm kinh doanh

Hà Nội

11 năm

15 - 20 triệu

Trần Minh Tú

Nam - 29 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Nhân viên Kinh doanh

Hà Nội , Quảng Ninh

4 năm

10 - 15 Triệu

Nguyễn Minh Huy

Nam - 24 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Nhân viên Kinh doanh

Hà Nội

1 năm

10 - 15 Triệu

Đỗ Thanh Tùng

Nam - 27 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Nhân viên Kinh doanh

Hà Nội

4 năm

10 - 15 Triệu

Nguyễn Thị Như Thùy

Nữ - 41 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Kế toán tổng hợp

TP HCM

15 năm

15 - 20 triệu

Đỗ Duy Tùng

Nam - 23 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Nhân viên Kinh doanh

Hà Nội

3 năm

10 - 15 Triệu

Nguyễn Hải Nam

Nam - 30 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Nhân viên Kinh doanh

Hà Nội

4 năm

10 - 15 Triệu

Nguyễn Phúc Thanh Nhàn

Nữ - 25 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Kỹ sư phần mềm

TP HCM

3 năm

10 - 15 Triệu

Nguyễn Thị Nữ

Nữ - 25 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Nhân viên C&B

TP HCM

1 năm

7 - 10 triệu

Trương Nga

Nữ - 33 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

SENIOR C&B

TP HCM

7 năm

10 - 15 Triệu

Nguyễn Văn Đức

Nam - 35 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Đại diện kinh doanh

TP HCM

10 năm năm

20 - 25 triệu

Lê Thị Phương Trân

Nữ - 45 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Chief accountant- Cum Admin –HR

TP HCM

20 năm

15 - 20 triệu

Trần Văn Châu

Nam - 28 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

QA/QC Engineer

TP HCM

4 năm

10 - 15 Triệu

Nguyễn Thị Ái Vân

Nữ - 26 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Chuyên viên nhân sự

TP HCM

3 năm

10 - 15 Triệu

Trần Thị Thu Trang

Nữ - 22 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Luật sư

TP HCM

< 1 năm năm

7 - 10 triệu

Phạm Thanh Nghĩa

Nam - 24 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Nhà phát triển phần mềm

TP HCM

2 năm

10 - 15 Triệu

Trần Tùng

Nam - 24 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Senior Designer

Hà Nội

4 năm

20 - 25 triệu

Lê Vũ Nguyên Hoàng

Nam - 28 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Senior Designer

Hà Nội

3 năm

20 - 25 triệu

Lê Ngọc Minh Anh

Nữ - 22 tuổi

Cập nhật : 14-05-2021

Nhân viên Content Marketing

TP HCM

8 tháng năm

7 - 10 triệu

Ứng viên theo ngành nghề