Exim train

Exim train

Trung tâm EXIMTRAIN được thành lập từ năm 2013 thuộc công ty TNHH đào tạo nhận lực XNK Hà Nội là trung tâm đầu tiên uy tín và chất lượng nhất hiện nay về ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XNK TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ.

Trung tâm EXIMTRAIN được thành lập từ năm 2013 thuộc công ty TNHH đào tạo nhận lực XNK Hà Nội là trung tâm đầu tiên uy tín và chất lượng nhất hiện nay về ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XNK TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ. Hàng ngàn học viên tại EXIMTRAIN đã và đang trở thành những nhân lực chủ chốt trong nhiều công ty XNK hiện nay. Chúng tôi được nhều công ty và đối tác đánh giá cao về chất lượng đào tạo nhân sự cho ngành. Trên 90% học viên mỗi khóa học đều xin được việc ngay khi vừa kết thúc khóa học.

1. Nội dung khóa đào tạo Xuất nhập khẩu thực tế 

 

TIẾT 1+2

1. Các học viên làm quen, giới thiệu về bản thân, mục tiêu nghề nghiệp

2.Phân tích các loại hình công ty XNK, vị trí nghề nghiệp trong ngành XNK

3. Giới thiệu về Incoterm 2010

TIẾT 3+4

1. Phân tích chuyên sâu về Incoterms 2010, vận dụng trong làm việc

2. Ứng dụng Incoterms trong tính báo giá và làm hợp đồng

3. Bảo hiểm hàng hóa trong XNK

TIẾT 5+6

1. Nội dung về Hợp đồng ngoại thương

2. Các thuật ngữ XNK trong hợp đồng cần chú ý

3. Phân luồng hàng hóa trong XNK: xanh, vàng, đỏ.

TIẾT 7+8

1. Nội dung về Invoice& packing list-cách soạn thảo

2. Cách đặt tàu và đọc thông tin (booking), gửi shipment advice

3. Các Văn bản pháp quy, Giấy phép và chứng từ công ty XK phải chuẩn bị

4. Một số loại container đặc biệt cần lưu ý

TIẾT 9+10

1. Cách dịch tên hàng sang Tiếng việt

2. Tìm hiểu biểu thuế XNK, phân loại các biểu thuế

3. Cách tra mã HS code, thuế suất : NK, XK, TTĐB, BVMT

TIẾT 11+12

1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Vnaccs/Vcis

2. Thực hành khai báo & truyền TK hàng xuất khẩu trên Vnaccs/Vcis

TIẾT 13+14

1. Vận đơn và các loại vận đơn

2. Phân biệt các loại vân đơn và cách soạn thảo

3. Ủy quyền, Lệnh giao hàng, Giấy báo hàng đến

TIẾT 15+16

1. Các phụ phí trong XNK

2. Cách tracking hàng Air

3. Giới thiệu C/O, thủ tục xin C/O

TIẾT 17+18

1. Lập bảng PLTK tính thuế

2. Tính bảo hiểm, cước phí

3.Tính thuế XNK phải nộp nhà nước

TIẾT 19+20

1. Phân tích quy trình NK lô hàng hoàn chỉnh

2. Thực hành khai báo & truyền TK hàng nhập trên Vnaccs/Vcis

TIẾT 21+22

1. Thực hànhphaann tích báo giá

2. Làm Debit hàng Air Xuất Khẩu

3. Làm Debit hàng Sea Nhập Khẩu

TIẾT 23+24

1. Giới thiệu về Thanh toán quốc tê:  Hối phiếu, kỳ phiếu, Cheque…

2. Các phương thức thanh toán: T/T; D/P, D/A; L/C; CAD

TIẾT 25+26

1. Phân tích chuyên sâu về  L/C, Cách mở L/C

2. Cách soạn thảo và kiểm tra bộ L/C hoàn chỉnh

TIẾT 27+28

1. Làm bài kiểm tra cuối khóa.

2. Đánh giá và chấm điểm học viên

3. Kỹ năng theo dõi và lưu trữ hồ sơ khoa học

4. Cách lập báo cáo và kỹ năng viết thư tín thương mại bằng Tiếng Anh

 

2. Khóa đào tạo Xuất nhập khẩu Online

BUỔI 1

1. Các học viên làm quen, giới thiệu về bản thân, mục tiêu nghề nghiệp

2. Giải đáp các vấn đề của học viên về nội dung học, nghề nghiệp liên quan đến XNK

3. Giới thiệu về Incoterm 2010

BUỔI 2

1. Phân tích chuyên sâu về Incoterms 2010, vận dụng trong làm việc

2. Giới thiệu Hợp đồng ngoại thương

3. Cách soạn thảo Hợp đồng ngoại thương

BUỔI 3

1. Phân tích cấu tạo, cách dịch Hợp đồng ngoại thương

2. Các thuật ngữ XNK trong hợp đồng cần chú ý

3. Phân luồng hàng hóa trong XNK: xanh, vàng, đỏ.

BUỔI 4

1. Nội dung về Invoice& packing list-cách soạn thảo

2. Cách đặt tàu và đọc thông tin (booking), gửi shipment advice

3. Các Văn bản pháp quy, Giấy phép và chứng từ công ty XK phải chuẩn bị

4. Một số loại container đặc biệt cần lưu ý

BUỔI 5

1. Cách dịch tên hàng sang Tiếng việt

2. Tìm hiểu biểu thuế XNK, phân loại các biểu thuế

3. Cách tra mã HS code, thuế suất : NK, XK, TTĐB, BVMT

BUỔI 6

1. Hướng dẫn cài đặt và làm quen với phần mềm Vnaccs/Vcis

2. Truyền TK hàng xuất khẩu trên Vnaccs/Vcis

BUỔI 7

1. Vận đơn và các loại vận đơn

2. Phân biệt các loại vân đơn và cách soạn thảo

3. Ủy quyền, Lệnh giao hàng, Giấy báo hàng đến

BUỔI 8

1. Các phụ phí trong XNK

2. Cách tracking hàng Air

3. Giới thiệu C/O, thủ tục xin C/O

BUỔI 9

1. Lập bảng PLTK tính thuế

2. Tính bảo hiểm, cước phí

3.Tính thuế XNK phải nộp nhà nước

BUỔI 10

Truyền TK hàng nhập trên Vnaccs/Vcis

BUỔI 11

1. Tư vấn sales XK và logistics

2. Giới thiệu trang web thương mại ĐT

3. Cách lập bảng báo cáo Report theo tuần, tháng

4. Cách viết mail giao dịch trong thương mại

BUỔI 12

1. Giới thiệu về Thanh toán quốc tê:  Hối phiếu, kỳ phiếu, Cheque…

2. Các phương thức thanh toán: T/T; D/P, D/A; L/C

BUỔI 13

1. Phân tích chuyên sâu về  L/C, Cách mở L/C

2. Cách soạn thảo và kiểm tra bộ L/C hoàn chỉnh

BUỔI 14

1. Làm bài kiểm tra cuối khóa.

2. Tư vấn học viên cách viết C.V, trả lời phỏng vấn

3. Giải đáp các vấn đề cho học viên trong quá trình học

4. Liên hoan, tổng kết khóa học.