CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM

CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM

Địa điểm: 3-5 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 20 đến 50 người

Website: dalathasfarm.com

Danh sách việc làm

Giới thiệu

Giới thiệu